Μενού Κλείσιμο

Στοιχεία χρέωσης


Το πρόγραμμά σας: 24 ΜΗΝΕΣ

Τιμή: 7,5€ x 24 =180 + 43,2€ ΦΠΑ | Σύνολο: 223,2€
| Κύκλος χρέωσης: Κάθε 24 μήνες

Σύνολο πρώτης πληρωμής: 223,2€


Πληρώνονται με ασφάλεια μέσω PayPal με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς λογαριασμό.