Μενού Κλείσιμο

Στοιχεία χρέωσης


Το πρόγραμμά σας: 48 ΜΗΝΕΣ

Τιμή: 5,99€ x 48 =287,52 + 69€ ΦΠΑ | Σύνολο: 356,52€
| Κύκλος χρέωσης: Κάθε 48 μήνες

Σύνολο πρώτης πληρωμής: 356,52€


Πληρώνονται με ασφάλεια μέσω PayPal με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα χωρίς λογαριασμό.